Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

O jednej veľkorysej ponuke

...Bol som oslovený, či sa nechcem podpísať pod návrh na odvolanie, o ktorom tu dnes rokujeme. Na rozmyslenie som dostal jednu minútu. Ale tento časový stres nebol hlavný dôvod, pre ktorý som zaváhal. Mám vo vláde svojich „favoritov“ či horúcich kandidátov, s podporou odvolania ktorých by som neváhal ani sekundu (a týka sa to aj tejto vlády ako celku na čele s jej predsedom. Dnešné jeho vystúpenie v štýle „zlodej kričí, chyťte zlodeja“ ma v tomto postoji iba utvrdilo).

V prípade ministra Draxlera som sa zháčil z trochu špecifických dôvodov, ktoré si teraz dovolím v krátkosti uviesť:

  1. Spomenul som si na známu ľudovú múdrosť, že „Ryba smrdí od hlavy“ a tú hlavu nedávno veľká väčšina opozície predsa podporila. Takže kto vlastne bude odvolávať ten menej dôležitý článok, tú končatinu vládneho organizmu, keď ten podstatný článok, teda hlava, veľkej väčšine opozície zdá sa, že nielenže nevadí, ale dokonca jej aj vyhovuje?
  2. Nie som si istý, že práve minister Juraj Draxler (vekom najmladší a funkčne druhý najmladší) je ten člen vlády, ktorý by mal najhrubšiu vrstvu masla na hlave (čím nechcem povedať, že ktorýkoľvek člen vlády svoj prídel masla na svojej hlave nenosí – už tým, že prijal angažmán v tejto vláde a hlasuje za všetko, čo sa v nej prerokúva a schvaľuje). Pozn.: pôvodne som chcel povedať aj toto, ale priebeh rozpravy ma od toho odradil: „Navyše, v poslednom čase som z jeho strany zaznamenal aj zopár pozitívnych počinov, z ktorých sa dá nepriamo usudzovať, že ak by mal väčšiu podporu vo vláde a v úradníkoch, ktorí ho obklopujú, možno by ani nemuselo dôjsť k dnešnej schôdzi.“
  3. Ale hlavný môj dôvod môjho zaváhania sa paradoxne týka jednej z káuz, ktorá sa uvádza v návrhu na odvolanie a volá sa Iuventa. Paradoxne preto, lebo ide práve o tú časť dnešnej schôdze, ktorá sa ma osobne najviac dotýka. Nedávno som vymenoval - konkrétne v rámci bodu odpovede poslancov na písomné odpovede členov vlády na interpelácie - hneď desať škandálov, ktoré sa s touto kauzou spájajú (v záujme objektivity musím povedať, že nie všetky má na svedomí súčasný minister školstva, ba ani celý vládny Smer-SD. Ale zároveň je nespochybniteľným faktom, že v súčasnosti je za to, aby Iuventa a jej okolie nielen zostali v rukách štátu, ale aj slúžili deťom a mládeži Slovenska - čo je oficiálne poslanie tohto objektu i areálu - zodpovedný v prvom rade minister školstva).

Teda ten minister, ktorý pripustil, aby bola Iuventa označená za nadbytočný či prebytočný majetok a zároveň dal verejnosti a médiám niekoľko prísľubov. Aj keď väčšinu týchto svojich sľubov ste nedodržali, však pán minister, ja Vám chcem dať predsa len ešte jednu šancu (prepáčte mi moju politickú naivitu, ale ja sa už asi znezmením):

Ak teraz, z tohto miesta verejne vyhlásite:

  1. Že celý areál Iuventy naďalej zostane v rukách štátu (vrátane všetkých súčastí celého pôvodného areálu - povojnového konfiškátu - ktorý by podľa názoru viacerých renomovaných expertov naďalej mal byť majetkom štátu) a bude plniť svoju deklarovanú funkciu vo vzťahu k deťom a mládeži Slovenska.
  2. V rozpočte na roky 2016 – 2018 adresne vyhradíte finančné prostriedky na zabezpečenie tejto funkcie.
  3. Ako „bonus“ napravíte ostatné chyby a prešľapy Vás a Vášho rezortu, ktoré sa Vám tu dnes vyčítajú.
  4. A ak sa Vám to nepodarí k 31. 12. 2015 abdikujete na post ministra,

v takom prípade zvážim, napriek všetkým vzneseným výhradám voči Vašej osobe, hlasovanie za Vaše odvolanie.

K tomu ešte malý dôvetok: nie náhodou sa Iuventa donedávna volala EkoIuventa a desaťročia de facto slúžila okrem iného na to, návrat k čomu teraz ministerstvo školstva vo veľkom propaguje: a to duálnemu vzdelávaniu, konkrétne praktickému vyučovaniu predmetov pestovateľsko-ekologického charakteru. V čase, keď štát na Slovensku spravuje 1 (slovom jedno) stredisko environmentálnej výchovy (v porovnaní s viac ako stovkou v susednej Českej republike!), bolo by zriadenie Národného strediska environmentálnej výchovy a vzdelávania na pôde Iuventy aspoň malým krôčikom správnym smerom: smerom k zmierneniu spomínaného fatálneho deficitu, ktorého sme sa stali - aj zásluhou Vami vedeného ministerstva školstva - na Slovensku svedkami.

Dúfam, že som sa vyjadril dosť jasne a zrozumiteľne. Ak nie, môžem svoju veľkorysú ponuku zopakovať.