Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

O aké investičné stimuly by nám malo ísť?

(z diskusie o investičných stimuloch na 14. Schôdzi NR SR)

...Je diskutabilné, či inštitút zvaný „investičné stimuly“ má vôbec jestvovať. Ak sa však používa, potom je na mieste požadovať, aby sme k nemu pristupovali čo najkomplexnejšie a pre spoločnosť čo najvýhodnejšie. A nie len ekonomisticky jednorozmerne či s „klapkami na očiach“. Aby sme ho skrátka využívali tak, aby pomáhal eliminovať nežiaduce regionálne a sociálne rozdiely, podporoval udržateľný regionálny rozvoj a prispieval k zlepšeniu životného prostredia i celej zanedbanej tzv. nadstavbovej sféry. Skrátka, aby pomáhal zvyšovať kvalitu života mnohých, a nie len niektorých...

Mikuláš Huba