Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Novela zákona o vodách: M. Huba odpovedá na otázky HNonline

rozhovor je na  webe HNonline.sk

Je dobré dávať zákaz vývozu vody do zahraničia do ústavy? Nestačilo by na to použiť obyčajný zákon? Nemôže byť takýto zákaz v budúcnosti zbytočnou prekážkou?

Áno, máte úplnú pravdu. Stačí dať do obyčajného zákona paragraf, že vývoz vody do zahraničia na komerčné účely sa zakazuje. A to aj z dôvodov, ktoré spomínate, ale aj preto, lebo formulácia o tom, že podzemná a povrchová voda je majetkom Slovenskej republiky (a teda sa nepredpokladá jej privatizácia a už vôbec nie predaj do zahraničia) je obsiahnutá v čl. 4 Ústavy SR už teraz.

Vyvážal niekto vodu do zahraničia už doteraz?

MŽP SR do poslednej chvíle tvrdilo, že nie, ale v poslednom čase sa objavil prípad prepravy menšieho množstva vody do Poľska, ktorý však MŽP a príslušné úrady nemuseli povoliť a tým pádom by bol nelegálny. Inými slovami, aj v zmysle niektorých ustanovení súčasného vodného zákona je možné vývozu vody zo Slovenska zabrániť. Ak ste mali na mysli zahraničie, v EÚ nie je krajina, ktorá by zo zákona povoľovala vývoz vody do zahraničia. Slovensko chce byť v tomto smere akýmsi prvolezcom či priekopníkom. Kiež by sme boli  radšej priekopníkmi a lídrami v starostlivosti o vodu a v zásobovaní obyvateľov kvalitnou pitnou vodou! Na tom sa však ťažšie zarába a je to pre kompetentných menej lukratívne a atraktívne.
Kto by mohol mať záujem o slovenskú vodu, keď napr. susedné krajiny ako Rakúsko či Maďarsko majú aj samé obrovské zásoby vody?

Na svete je veľa krajín, ktoré majú vody nedostatok a skôr či neskôr sa budú o kúpu vody zaujímať. Paradoxom je, že k takýto deficitným oblastiam z pohľadu zásobovania kvalitnou pitnou vodou patria aj niektoré regióny na území Slovenska. Ministerstvo životného prostredia SR namiesto toho, aby prednostne riešilo tento problém, ako aj problém stále rastúceho ohrozenia vody znečistením, špekuluje o jej netransparentnom vývoze do zahraničia
 

Je slovenská voda zo Žitného ostrova či iných oblastí svojím zložením lepšia ako voda v okolitých krajinách?

Pitná voda zo Žitného ostrova, pokiaľ nebola znehodnotená znečistením, zhoršením kyslíkového režimu a s tým súvisiacimi oxidačno-redukčnými procesmi (napr. sfarbenie vody mangánom, železom a pod.), či inými dôvodmi zníženia kvality, má naozaj nadštandardné prirodzené kvalitatívne parametre, spôsobené na jednej strane alpskými prítokmi Dunaja a na druhej strane tzv. filtračnou a samočistiacou schopnosťou riečneho systému a hydrogeologického prostredia. K tomu sa ešte pripája priaznivý kyslíkový režim vďaka zrýchlenému prúdeniu na prielomovom úseku medzi Hainburgom a Bratislavou. Všetky tieto svoje kvality však naša voda zo Žitného ostrova postupne stráca, k čomu prispieva VD Gabčíkovo, Slovnaft, vodná doprava, priemyselné poľnohospodárstvo, skládky odpadov a ďalšie nepriaznivé vplyvy ľudskej činnosti.

 

Čo v praxi znamená, že voda má byť strategická surovina?

Zdá sa, že v chápaní predkladateľov novely vodného zákona je to, žiaľ, len prázdne slovné spojenie, keď to, čo sa navrhuje v novonavrhovanom paragrafe 17a tohto zákona (faktická legalizácia privatizácie a predaja vody do zahraničia), ale aj každodenná prax nešetrného narábania s vodou na Slovensku dokazujú, že voda pre nich nie je spoločné dedičstvo, rodinné striebro, ľudské právo, ale ani skutočne strategická surovina. Ak by tomu ak bolo, tak by sa kompetentní správali k vode úplne inak.

 

Mnoho minerálnych alebo pramenistých vôd na Slovensku už vlastní Coca Cola, Kofola či Heineken… preto nevidím veľký prínos pre Slovensko z predaja "slovenskej" vody. Aký máte na to názor?

Podobne ako Vy, ani ja nepovažujeme vývoz vody zo Slovenska za žiaduci. Prínos by to zrejme predstavovalo len pre niektorých podnikateľov (o výbere ktorých by bez súťaže a možnosti odvolania sa rozhodovala vláda).

 

Dobrý deň, čo by prosím vás znamenalo pre Slovensko, keby sme dovolili vývoz podzemnej vody? Akú by to malo znamenať výhodu?

Dobrý deň! Na túto otázku sa snažím odpovedať v predchádzajúcej odpovedi. Ale pre lepšie objasnenie použijem príklad ďalšieho „rodinného striebra“, a tým je drevo zo slovenských lesov, ktoré v obrovskom množstve a takmer nespracované prúdi do zahraničia, bez toho, že by sme to citeľne pociťovali na príjmoch štátneho rozpočtu.
Prečo by sme si mali chrániť vodu, o ktorej nikto ani nevie, že ju máme? Čím je vlastne pre nás známa? Je to vôbec vyčerpateľný zdroj?

Začnem, ak dovolíte, od konca. Súčasná hydrológia chápe vodu ako len čiastočne obnoviteľný a teda aj čiastočne vyčerpateľný zdroj. Netýka sa to samotného množstva voda na planéte, ktoré zostáva konštantné, ale jej kvality. Totiž, len nepatrná časť vody na Zemi je sladká voda a z nej opäť len pomerne malá časť je voda vhodná na pitné účely. A prečo ju máme chrániť? Na to je odpoveď jednoduchá, lebo voda je život. To, že o našej vode toho moc nevieme, a preto sa s ňou narába tak, ako sa s ňou narába, sa nám vypomstí možno skôr, ako sa nazdáme.

 

Už pred minimálne 10. rokmi som písal do denníkov a poslancom, aby schválili nejaký zákon proti tomu, aby sa slovenské vodné zásoby nedostali do rúk "zahraničnému" kapitálu .....aj prípadnú výnimku z trestu smrti za vlastizradu.....ak to niekto urobí. Vysvetloval som to tým, že naše budúce generácie Slovákov (deti a ich deti) budú konečne bohatí práve preto, že budú môcť predávať VODU možno aj drahšie, ako dnes predávajú Arabi ropu (Barrel za 100.dolarov a viac), lebo bez ropy sa vyžiť dá, ale bez vody nie. Planeta sa mení a pitnej vody ubúda. Niektoré mozgy poslancov mi pripadajú ako retardované.... Nechápem, prečo by Slovensko nemohlo predávať vodu do zahraničia keď na tom môže zarobiť. Biznis je biznis. Treba sa obávať hlavne toho, aby niektorí špekulanti vo vláde nepredali zdroje pitnej vody, ktoré sú pod zemou. Napríklad to, že čerpať spodné vody by predali nejakej schránkovej firme na Cypre a tá by s tou vodou disponovala. Iste dobre viete, že aj všetka arabská ropa je pod podobnou kontrolou, zväčša američanov. Nedeje sa niečo podobné na Slovensku už dnes ???? Komu patrí nafta GBELY ?????? Nemajú len oni dispozičné právo čerpať ropu na Záhorí??? Dzurindova vláda ju komusi neznámemu predala za dampingovu cenu, takže sa pýtam: Je to pravda, že hlavným majiteľom NAFTA Gbely je bývalý prezident Gašparovič???

Na väčšinu Vaši otázok neviem odpovedať a Vaše formulácie sú, podľa mňa, trochu príliš expresívne. Zhodujem sa  však s Vami aspoň v tom, že „treba sa obávať hlavne toho, aby  niektorí špekulanti vo vláde nepredávali zdroje pitnej vody, ktoré sú pod zemou...“

 

Dobrý deň pán Huba, nie je to celé tak trochu "búrka v šerbli"? Veď momentálne problém s vodou nemáme, keď sa bude hrozba nedostatku vody blížiť, potom by sme mali zakročiť. Ale načo teraz? Ďakujem.

Dobrý deň! Niektoré čiastočné odpovede na svoju otázky nájdete vyššie. Dostatok vody na Slovensku sa už dnes týka iba niektorých oblastí a aj tam platí len pre súčasnosť. Vašu filozofiu by sme mohli akceptovať v prípade súčasného splnenia niekoľkých podmienok, napr.:

1. Ak by bolo kvalitnou pitnou vodou zásobené celé Slovensko.

2. Ak by sme mali urobenú presnú bilanciu zásob vody v súčasnosti a hodnovernú prognózu do budúcnosti.

3. Ak by sme dokázali zastaviť trend vyraďovania zdrojov pitnej vody z dôvodu ich znečistenia.

4. Ak by sa predpokladané medzinárodné kontrakty dali beztrestne vypovedať zo dňa na deň.

5. Ak by sme tu nemali precedens či memento v podobe dumpingového, pre štát nevýhodného a netransparentného vývozu iných vzácnych prírodných zdrojov, napríklad dreva.

6. Ak by o tom celom rozhodovali dôveryhodní ľudia.

 

Dobrý deň p. Huba, je to asi smiešna otázka, ale nedá sa mi to neopýtať. Je obrovské kvantum ľudí, čo nakupujú vodu vo fľaškách z obchodu, rôzne minerálky, stolové vody sýtené, nesýtené. Nosia celé nákupné vozíky, ako keby sme našu vodu mali kontaminovanú. Keď sú ľudia schopní utrácať za balenú vodu, ktorá väčšinou pochádza z Českej republiky, veľa peňazí, aký je problém, keby sme predávali časť vody z nášho územia (napríklad bola by nejaká mesačná kvóta na vývoz). Patríme medzi krajiny s najväčším podielom vody. Kedykoľvek by sme mohli vývoz obmedziť. Prečo teda každý hovorí o rizikách. Napríklad súkrajiny, ktoré majú husté pokrytie lesov a časť dreva vyvážajú (napríklad Švédsko).

Dobrý deň, nemyslím si, že Vaša otázka je smiešna. Drevo vyvážame aj my a na rozdiel od Švédov za veľmi nevýhodných podmienok a to isté hrozí aj v prípade vody. Orientáciu na domáce minerálky podporujem, ale aj tu má život domácim producentom novela vodného zákona výrazne skomplikovať. Na ostatné časti Vašej otázky sa pokúšam odpovedať vyššie.

 

Pre koho by bolo výhodné, keby sa voda začala zo Slovenska vyvážať?

Pre vybrané podnikateľské subjekty a možno aj pre tých, ktorí im budú vydávať povolenia.

 

Dobrý deň, zaujímalo by ma, čo je vlastne také zlé na vývoze vody zo Slovenska, že na to treba ústavný zákon? Veď aj krajiny, ktoré majú ropu ju vyvážajú a tiež sa dá povedať, že je to ich najväčší poklad a tiež si nemyslím, že ropy má ľudstvo dosť na ix rokov dopredu. Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň! Nemyslím si, že máme podľahnúť určitej forme vydierania a „zachraňovania toho, čo sami pokazili“ a meniť každý mesiac ústavu.  Ale predsa len, medzi vodou a ropou je zásadný rozdiel. Kým ropu využíva ľudstvo rádovo niekoľko desaťročí a o niekoľko desaťročí bude nútené nájsť k nej nejakú alternatívu, voda je nealternatívna a niet bez nej života. V jednej z predchádzajúcich odpovedí spomínam podmienky, za splnenia ktorých si  viem vývoz vody predstaviť. Ešte by som k nim pridal vývoz vody na humanitárne účely, ak by v niektorej zo susedných krajín došlo kvôli nejakej katastrofe k dočasnému vyradeniu vodných zdrojov.

 

Voda je vzácnym statkom, a máme jej nadostač. Je až srdcervúce vidieť niektorých ľudí umývať svoje autá pitnou vodou. Mnohé, aj susediace krajiny (napr. Ukrajina) sú hladné po vode a dopyt je veľký a bude sa zväčšovať. Je to naša konkurenčná ekonomická výhoda a pri rozumnej stratégii, by bolo HLÚPOSŤOU ju odhodiť. Je to taktiež naša povinnosť z hľadiska humánneho, alebo skôr či neskôr bude, podeliť sa o niečo čo iné štáty zúfalo budú potrebovať na prežitie. Prečo sa Slovensko tak bráni jej vývozu???

Slovensko by sa malo brániť pochybnému, unáhlenému, nedomyslenému a netransparentnému vývozu vody aj z dôvodov, ktoré spomínate.