Návrh na zlepšenie "jadrovej informovanosti"

Členovia S-O-S podporili výzvu na zrušenie možnosti utajovania informácií súvisiacich s jadrovou energetikou. Výzva vo forme návrhu ustanovení do novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám bola začiatkom októbra odoslaná Ministerstvu spravodlivosti SR...

Tento návrh požaduje, aby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) prostredníctvom pripravovanej novely zákona o slobode informácií, oznámenej prostredníctvom predbežnej informácie č. PI/2020/146
1. zrušilo možnosť paušálne utajovať dokumentáciu z konaní o povoľovaní jadrových zariadení, pôvodne zavedenú zákonom č. 145/2010 Z. z. formou nepriamej novely zákona o slobode informácií a súčasne formou nepriamej novely atómového zákon (poznámka: žiadame zrušenie súčasného,  novelizovaného znenia tejto de facto paušálnej výnimky);
2. zrušilo možnosť utajovať informácie v zmysle § 8 ods. 11‑13 atómového zákona na základe ich považovania za predmet telekomunikačného tajomstva a/alebo poštového tajomstva;
3.novelizovalo ustanovenia umožňujúce utajovať informácie v zmysle atómového zákona ich považovaním za citlivé informácie tak, aby tieto ustanovenia boli v súlade s medzinárodnou legislatívou.

Úplné znenie návrhu je v prílohe. 

PrílohaVeľkosť
PDF icon Úplné znenie Návrhu...256 KB