Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Našou povinnosťou je približovať sa k ideálu

(z vystúpenia M. Hubu   v rozprave k návrhu novely zákona o štátnom podniku na 21. schôdzi NR SR)

...Na margo sporu, ktorý tu vznikol o tom, či sa hospodári lepšie v štátnych, alebo v neštátnych lesoch, musím na základe osobnej skúsenosti, žiaľ, konštatovať, že zle sa zväčša  hospodári ako v štátnych, tak aj v neštátnych lesoch. Aj keď zároveň chcem povedať a zdôrazniť: česť výnimkám.

Kolega Mičovský, ktorý bol dlhé roky zamestnancom Štátnych lesov (dnes Štátny podnik Lesy SR) pozná asi najlepšie z nás plusy a mínusy tohto štátneho podniku, preto asi nie je namieste podozrievať ho, že chce tento podnik glorifikovať či idealizovať (a nielen preto, že napokon musel z neho  nedobrovoľne odísť).

Ďalšia opakovaná výčitka, ktorá tu pred chvíľou zaznievala, sa týka toho, že Janko Mičovský je idealista. Možno je idealista, ale s tým nás sem naši voliči predsa poslali, aby sme veci menili zo zlých na lepšie, a teda bližšie k ideálu.

Som si istý, že nikto z nás nie je taký veľký idealista, aby si namýšľal, že čokoľvek, čo je dnes zlé, dokáže zmeniť na ideálne. Ale zároveň sa od nás očakáva, že každý náš návrh bude vedený snahou aspoň o krôčik sa k ideálu priblížiť.

K takýmto návrhom nepochybne patrí aj návrh zákona, ktorý tu kolega Mičovský práve predstavil a zdôvodnil.