Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Na podporu živnostníkov

Z vystúpenia na 6. schôdzi NR SR

...Oceňujem, ako sa pani kolegyňa Mezenská zastala živnostníkov. Vari všetky ponovembrové vlády sa dušovali, ako budú podporovať malých a stredných podnikateľov, ako im záleží na našich živnostníkoch. Určite sa nepodieľajú na našej zahraničnej obchodnej bilancii v takom rozsahu, ako veľké automobilky a možno ani negenerujú taký objem HDP ako filiálky veľkých zahraničných firiem dočasne umiestnené na území Slovenskej republiky. Napriek tomu považujem živnostnícky stav za oveľa dôležitejší a hodný našej maximálnej podpory. Ani nie tak verbálnej, ako skôr reálnej.

Živnostníci a malí podnikatelia sú čímsi ako nenahraditeľným stabilizačným prvkov nielen v ekonomickej, ale aj v sociálnej sfére, sprostredkovane aj vo sfére kultúrnej, a najmä perspektívne aj vo sfére environmentálnej.

Ak sa zhodneme na tom, že živnostníci sú naším rodinným striebrom, potom je krádežou časti tohto rodinného striebra každé zhoršovanie existenčných podmienok našich živnostníkov. A ak to hrozí, tak to nedopusťme!...