Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Moratórium na ťažbu je „čistejší“ nástroj ako referendum

...Dovolím si odcitovať pár viet z listu, ktorý nám poslali košickí aktivisti zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, a potom poviem svoj názor:

„Vítame snahu o legislatívne zakotvenie zákazu dobývania rádioaktívnych nerastov v Slovenskej republike. Deklarovanej snahe o posilňovanie priamej demokracie protirečí však zúžený okruh občanov, ktorí sa budú môcť vyjadriť v referende k zámeru ťažiť a spracovávať rádioaktívne nerasty. Negatívne účinky z dobývania a riziká by totiž rozhodne zasiahli oveľa väčší okruh obcí, než len tie, ktoré zákon uvažuje“.

Toto je však len jeden z problémov, ktorý vidíme pri tomto návrhu. Osobne vnímam ako dotknuté územie minimálne dané povodie. Asi by som pri vymedzovaní dotknutého územia pre potreby zákona nešiel po hraniciach administratívnych celkov, ako skôr po prirodzených, v tomto prípade prírodných celkoch, konkrétne v tomto prípade po povodiach.

Ale to je všetko vec na diskusiu. Na diskusiu, na ktorú malo byť oveľa viac času. Ale podstata môjho návrhu smeruje inam. Už sa tu spomínalo, že pred pár rokmi tu padol návrh na moratórium na ťažbu uránu, pričom by sme sa vyhli aj tejto diskusii o tom, ktoré presne sú tie dotknuté obce, alebo ten dotknutý región. A to by bolo podľa mňa oveľa čistejšie riešenie - vyhlásiť moratórium na ťažbu na nejaký konkrétny časový úsek: na 12, alebo hoci na 20 rokov, kým sa prípadne nezdokonalí, alebo nevynájde nová, lepšia technológia. A bude to takto oveľa jednoznačnejšie.