Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne

(z vystúpenia poslanca Mikuláša Huba na 15. schôdzi NR SR na tému kauza Prezident)

Veľmi oceňujem vystúpenie pána kolegu Mičovského. Hovoril mi z duše a akýmkoľvek komentovaním a doplňaním toho, čo povedal, by som len znižoval ľudský i takpovediac umelecký dojem z jeho vystúpenia.

Ale požiadal som o slovo aj preto, aby som pripomenul to, čo voľakedy, na jeseň 1967, teda v predvečer Pražskej jari, povedal na pamätnom 4. zjazde československých spisovateľov Ludvík Vaculík: „Moc korumpuje“. A ako ho dopĺňa Lord Acton: „A absolútna moc korumpuje absolútne“.

Tí, ktorí práve pred rokom získali takmer absolútnu moc v tomto štáte, ale aj my ostatní, by sme na to mali pamätať.

Situácia totiž začína byť ešte horšia, než ako by sa mohlo zdať z náplne dnešnej našej schôdze. Slovenský prezident totiž nie je jediný vysoko postavený ústavný činiteľ v tomto štáte, ktorý má problém s výkladom a výkonom svojich ústavných kompetencií. Lákadlo prekračovania zverených ústavných právomocí v opojení mocou a ilúziou jej večného trvania je stále väčšou hrozbou pre našu spoločnosť.

Kľúčové slová: