Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ministerstvo a vláda sa nás snažia presvedčiť, že čierne je biele

Prípadný vývoz vody zo Slovenska by bol v rozpore s Ústavou SR a už aj preto by bol protiprávny.

Navyše podľa § 21 platného vodného zákona je na odber podzemných vôd potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Par. 74 vodného zákona ukladá dokonca povinnosť sankcionovať nelegálny odber vody.

Ale pripusťme, že nám tu chýba ešte jednoznačnejší vykonávací predpis, ktorý by tieto ústavné a zákonné ustanovenia urobil ešte vykonateľnejšími. Čo však bráni ministerstvu životného prostredia a vláde predložiť do NR SR  celkom stručný návrh paragrafu do novelizovaného vodného zákona, hoci v znení: „Vývoz a preprava vody zo Slovenska na komerčné účely sa zakazuje“?

V takomto prípade by sme sa nenahnevali ani na to, keby vláda navrhla prerokovať takýto návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, keď sme už tak boli nútení urobiť práve kvôli ministrovi Žigovi pred mesiacom. A vtedy na to žiadny reálny dôvod nebol.

Namiesto toho ide vláda v tomto prípade opačným smerom a snaží sa nás za každú cenu presvedčiť, že čierne je biele.