Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Minister hospodárstva má radšej urán a ťažiarske firmy ako Košičanov

Vec: Interpelácia člena vlády                                                                     Bratislava 4. 3. 2014

Vážený pán minister,

dňa 14. 12. 2012 ste s kanadskou ťažobnou firmou European Uranium Resources podpísali "Memorandum o porozumení a spolupráci" (ďalej Memorandum), v ktorom sa v súvislosti s ťažbou uránu v lokalite Jahodná - Kurišková jednoznačne píše, že Vaše "Ministerstvo bude podporovať povoľovací proces". Aj ďalšie časti Memoranda vyjadrujú ústretovosť Vami vedeného rezortu voči ťažobnej spoločnosti za podmienky splnenia určitých všeobecne formulovaných podmienok. Takéto znenie Memoranda je v zjavnom rozpore nielen s vôľou obyvateľov dotknutého regiónu a s názorom 113 000 signatárov petície na túto tému, ale aj s tým, čo zvyknú ostatní verejní činitelia – nominovaní  za stranu Smer-SD – vyhlasovať na tému ich údajného nesúhlasu s uvažovanou ťažbou uránu pri Košiciach.

Dovoľte mi, vážený pán minister, aby som sa na Vás v tejto súvislosti prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami:

1. Kto je autorom textu Memoranda?

2. Aké boli okolnosti vzniku Memoranda?

3. Bolo vypracovanie a podpis Memoranda Vašou iniciatívou, alebo iniciatívou niekoho iného?

4. Ako chcete vysvetliť rozpor medzi textom Vami podpísaného Memoranda a protichodnými vyhláseniami viacerých popredných členov, resp. nominantov Smeru-SD?

5. Ste ochotný znenie Memoranda a svoj podpis pod ním verejne obhájiť pred Košičanmi?

Vopred Vám ďakujem za Vaše úprimné a pravdivé odpovede.

S pozdravom Mikuláš Huba

 

Vážený pán                                                                                                

Tomáš Malatinský

Minister hospodárstva SR