Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Mestá a obce majú právo odmietnuť skládky odpadov na svojom území

(z vystúpenia na 4. Schôdzi NR SR)

... Som skutočne rád, že návrh tejto novely zákona prešiel do druhého čítania a že o ňom môžeme teraz hovoriť. Po známych kauzách nedávnej minulosti (pričom kauza pezinskej skládky je len onou povestnou špičkou ľadovca), si myslím, že tento návrh prichádza v pravej chvíli, a verím, že prijatím tejto novely vychádzame nielen v ústrety samosprávam, ale prispejeme ňou naozaj aj k zvýšeniu kvality života a životného prostredia dotknutých občanov. Odporúčam preto túto navrhovanú novelu stavebného zákona prijať ...