Mediálna bilancia 2018

Lavíny bilancovania sa na nás na prelome rokov valia zo všetkých strán ako masy snehu z tatranských vrcholov. A tak som si pôvodne myslel, že Vás toho bilancovania tentoraz ušetrím. Ale neušetrím. Vyprovokoval ma k tomu každoročný záslužný počin Juraja Rizmana (zvaného Rizo), ktorý nám pravidelne o takomto čase nastavuje zrkadlo našej mediálnej viditeľnosti. Či už kolektívnej, v rovine jednotlivých organizácií, iniciatív, kampaní..., alebo viditeľnosti (a počuteľnosti) individuálnej, ako konkrétnych environmentalistov, aktivistov a aktivistiek na poli ochranárskom. Rizovo hodnotenie je nižšie, takže si ho môžete detailne preštudovať.

Najskôr k tomu jednoduchšiemu: ako sme v tomto hodnotení obstáli ako Slovenský ochranársky snem? So 127 evidovanými mediálnymi ohlasmi sme skončili kdesi v strede spomedzi 31 hodnotených – mediálne najviac reflektovaných – subjektov, podľa očakávania ďaleko za medzinárodne renomovaným Greenpeace či dlhoročne budovanou značkou Via Iuris. Nemáme teda dôvod otvárať šampanské, ale nie je to ani žiadna tragédia. Najmä keď si všimneme iný údaj z tej istej tabuľky, a tým je nárast oproti predchádzajúcemu roku: + 86 mediálnych výstupov, čiže o viac ako 150 % (väčší relatívny nárast zaznamenalo len OZ Za našu vodu: z 0 na 104 a CEPTA: zo 66 na 209).

Pritom počet našich aktivít sa nijako dramaticky nezvýšil. Tak prečo ten výrazný nárast?

Vidím tieto dôvody našej zvýšenej mediálnej viditeľnosti (a počuteľnosti):

  • viac sme sa venovali témam, ktoré intenzívne rezonovali v celospoločenskom diskurze,
  • stávame sa viac a viac „zavedenou značkou“ – novinári a novinárky sa pomaly učia, čo od nás čakať môžu a čo nie,
  • celkovo sa zlepšila naša spolupráca s médiami.

A prečo nie sme mediálne úspešnejší? Príčin je určite viacero. Uvediem len niektoré:

  • ako už bolo spomenuté, nie sme desaťročia pôsobiacou organizáciou s medzinárodným renomé, ako napr. Greenpeace či WWF, ale ani všeobecne známou „firmou“ na spôsob Via Iuris či VLK (vlastne ani nie sme organizáciou či iniciatívou, ale voľným združením jednotlivcov, čo má svoje výhody, ale aj nevýhody – najmä vo vystupovaní smerom navonok, o. i. aj k médiám). S tým súvisí aj skutočnosť, že neorganizujeme tlačové konferencie, nedokážeme sa tak operatívne vyjadriť ako viac centralizované MVO a pod.,
  • na rozdiel od kľúčových ochranárskym mimovládok nemáme človeka, ktorý by mal spoluprácu s médiami v popise práce,
  • veľká väčšina našich členov a členiek sa verejne neidentifikuje s S-O-S, ale so svojou
  • materskou organizáciou a nepovažuje za potrebné dať na známosť, že je aj členom/členkou S-O-S.

A teraz k tomu zložitejšiemu, ale pre nás, ako pre zoskupenie jednotlivcov, zaujímavejšiemu: individuálnemu hodnoteniu. V prvom rade sa mi zdá, že viacero členov a členiek S-O-S sa v hodnotení neobjavilo, hoci sú mediálne známi. Nemyslím len umelcov-ochranárov, ako sú

napr. svetoznámy eko-výtvarník a aktivista Rudo Sikora, patrónka kampaní Za živé rieky a Tú vodu nepi! Zuzka Kronerová, či dlhoroční ochranári-umelci Zuzka Homolová, Fero Guldan, Samo Smetana, Juro Nvota či Tono Popovič, umelec, kazateľ a teo-eko-mysliteľ Daniel Pastirčák, podporovateľka ochranárov Vierka Dubačová, environmentálne citlivý novinár a spisovateľ Márius Kopcsay, elitná ekožurnalistka Katka Začková, mediálne aktívny lesník-ochranár Jano Mičovský či advokátka a ochranárka Eva Kováčechová. Podobne nemám na mysli len plejádu vedcov-environmentalistov v našich radoch, ale aj ľudí, ktorí sú ochranármi, resp. environmentalistami takpovediac na plný úväzok, ako je napr. Andy Popovič, Janči Dobšovič, manželia Szabóovci, Elena Fatulová, Jano Kadlečík, Lydka Priehodová, Ľuba Krištofová, Klaudia Medalová, Ľudo Vašš, Marcel Uhrin, Marcel Zajac, Zuzka a Kristína Hudekovie a ďalší/ďalšie naši členovia/členky, ktorých/é v médiách registrujem pomerne často. Aj keď „tvrdými dátami“ – na rozdiel od Riza – nedisponujem.

Ale aj v takejto „okyptenej zostave“ sa medzi najcitovanejšími v kategórii environmentalisti vyskytuje 19 (mínus Juraj Mesík, ktorý sa v jeseni 2018 členstva vzdal) a v kategórii politici, úradníci a pod. ďalších 9 členov a členiek S-O-S.

V prvej zo spomenutých kategórií sme obsadili prvých päť miest s impozantným súčtom 1311 mediálnych ohlasov a v druhej kategórii sa v prvej desiatke nachádza päť členov a členiek S-O-S so súčtom 2661 ohlasov.

Celkovo som len pri tých menách, ktoré Rizo registroval a predstavujú členov/členky S-O-S, zaznamenal 5262 mediálnych ohlasov. Pre porovnanie, je to nekonečne viac, ako má napr. „top-manažment“ ministerstva životného prostredia dohromady.

Na záver sa chcem ešte raz poďakovať Rizovi za obetavú prácu a Vám všetkým, či už ste sa v tabuľke najcitovanejších environmentalistov za uplynulý rok objavili, alebo nie. A napokon skromné, realistické a zároveň nesamozrejmé prianie: kiež by sme boli v tomto roku aspoň takí/é úspešní/é, ako v tom minulom.

S PF´2019,

Maňo Huba

* * * *

Prehľad mediálnych výsledkov slovenských enviro organizácií, iniciatív a kľúčových projektov/kampaní v roku 2018 (údaj v zátvorke je rozdiel oproti roku 2017):

Greenpeace         1398 (+641)

VIA IURIS              708 (-5)

Ochrana dravcov     645 (+206)

WWF                     415 (+137)

Ekopolis                 365 (+26)

My sme les             356 (+128) 

Sloboda zvierat        335 (+15)

Birdlife                    270 (+6)

Cyklokoalícia           298 (+54)

Priatelia Zeme          223 (+43)

Slovenská ornitologická spoločnosť 221 (+82)

CEPTA                    209 (+143)

LZ VLK                    204 (+33)

Zvierací ombudsman 153

Zelená hliadka           132 (-8)

Slovenský ochranársky snem 127 (+86)

Zelená škola              117 (-35)

Inštitút cirkulárnej ekonomiky 115 (+50)

OZ Za našu vodu         104

Kampaň “Biomasaker” 100

CEEV Živica                  99 (+15)

BROZ                           58 (+10)

Združenie Slatinka         47 (-44)

OZ Prales                     47 (+7)

SZOPK                         46 (-21)

CEA Trenčín                  36 (-20)

Vegánske hody              40 (-9)

ClientEarth                     23

Iniciatíva “Za živé rieky”   22 (-8)

OZ Tatry                        20

Kampaň “Tú vodu nepi”   13

Humánny pokrok           12

* * * *

Mediálny monitoring osobností a lídrov/líderiek enviro organizácií a iniciatív:

349 – Ivana Kohutková (Greenpeace)    (+243)

326 – Mikuláš Huba (S-O-S, STUŽ SR, rôzne)    (+183)

218 – Juraj Hipš (CEEV Živica)    (+98)

211 – Lucia Deutschová (RPS - Ochrana dravcov)    (+104)

207 – Juraj Rizman (Via Iuris, Greenpeace)    (+83)

142 – Kristína Babiaková (VIA IURIS + BA ovzdušie)    (+93)

140 – Milan Lapin (klimatológ)    (+54)

138 – Karol Kaliský (My sme les)    (+17)

137 – Miroslava Čierna Plassmann (WWF)   (+100)

113 – Jozef Chavko (RPS - Ochrana dravcov)    (+70)

112 – Ivana Maleš (Inštitút cirkulárnej ekonomiky)    (+46)

106 – Juraj Lukáč (LZ VLK)    (-50)

101 – Branislav Moňok (Priatelia Zeme/SPZ)    (+15)

100 – Daniel Lešinský (CEPTA)    (+37)

93 – Ján Gúgh (SOS/Birdlife)    (-4)

93 – Tomáš Hulík (environmentalista - filmár)    (+8)

92 – Zuzana Stanová (OZ Zvierací ombudsman)    (+66)

79 – Pavla Dugovičová (Sloboda zvierat)    (+24)

78 – Miroslav Saniga (SAV)    (-56)

68 – Annamarie Velič (OZ Za našu vodu)    (+56)

66 – Roman Slobodník (Dravce)    (-97)

59 – Tomáš Veselovský (RPS - Ochrana dravcov)    (-16)

57 – Juraj Mesík (rôzne)    (-60)

57 – Richard Medal (CEA Trenčín + rôzne)    (-3)

55 – Dana Mareková (ovzdušie)    (+19)

52 – Tomáš Derka (ekológ - rôzne)    (+25)

50 – Martina Barancová Paulíková (Slatinka)    (-16)

50 – Jozef Ridzoň (SOS/Birdlife)    (-35)

48 – Ervín Hapl (RPS - Ochrana dravcov + zoológ)    (-1)

44 – Ľubica Trubíniová (S-O-S + rôzne)    (+7)

42 – Martina Brinzíkova-Badidová (RPS - Ochrana dravcov)    (+8)

41 – Peter Sabo (LZ VLK)    (+20)

38 – Ján Topercer (ekológ)    (-28)

35 – Petra Slezáková (Zero waste)    (+25)

32 – Petra Ježeková (Živica)    (-36)

29 – Imrich Vozár (Via Iuris, enviro právnik)    (-15)

26 – Dáša Barteková (Cyklokoalícia)    (+25)

24 – Michal Wiezik (My sme les + rôzne)    (-7)

21 – Juraj Melichár (Priatelia Zeme/CEPA)    (+17)

18 – Katarína Juríková (Greenpeace)    (-28)

18 – Rudolf Pado (OZ Tatry)    (-10)

18 – Martin Mikoláš (OZ Prales)    (-4)

17 – Juraj Vysoký (OZ Prales)    (+11)

15 – Katarína Grichová (LZ VLK)    (-7)

15 – Helena Čárska (WWF)    (-15)

15 – Tomáš Kušík (BROZ)    (+5)

Politici a političky (z radov aktivistov/aktivistiek a lídrov/líderiek enviro MVO) a MŽP SR:

2651 – László Sólymos (minister životného prostredia)

1073 – Ján Budaj (OĽaNO/Zmena zdola, poslanec NR SR / Biomasaker)

1061 – Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko, S-O-S, Via Iuris)

615 – Anna Zemanová (SaS, poslankyňa NR SR, S-O-S)    

514 – Karol Galek (SaS, poslanec NR SR)                   

374 – Erik Baláž (Strana SPOLU, My sme les, filmár) 

353 – Martin Fecko (OĽaNO, poslanec NR SR)

288 – Elena Pätoprstá (poslankyňa BSK, občianska aktivistka)

258 – Juraj Smatana (poslanec TSK, občiansky aktivista)

257 – Norbert Kurilla (štátny tajomník MŽP SR)

247 – Tatiana Kratochvílová (Team Vallo, dopravná inžinierka)

236 – Ladislav Rovinský (Košice – poslanec, občiansky aktivista)  

174 – Martin Hojsík (Progresívne Slovensko, S-O-S)    

104 – Michal Kravčík (poslanec KSK, Ľudia a voda)  

97 – Matúš Čupka (kandidát na starostu BA-Nové Mesto, Zelená hliadka)  

60 – Katarína Šimončičová (BA-Ružinov - poslankyňa, MV SZOPK)          

38 – Peter Netri (Team Vallo, Cyklokoalícia)

28 – Pavol Široký (IEP/MŽP)            

26 – Andrej Kovarik (poslanec BSK, ochranár ŠOP SR)

 

Monitorované obdobie: 1. 1. - 31. 12. 2018

Zdroj údajov:  SIAC – Slovakia online (mediálny monitoring), prístup do systému poskytla organizácia VIA IURIS

Spracoval: Juraj Rizman (VIA IURIS)

 

Zaradenie článku: