Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Malé víťazstvo o. z. Budúcnosť Považského Chlmca

V poslaneckej pošte poslanca Prof. Mikuláša Hubu pristál na prelome rokov povzbudzujúci e-mail - citujeme:

"Vďaka Vašej interpelácii ministrovi ŽP som sa dozvedela, že Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) má možnosť uložiť predbežné opatrenie (nielen súd). V odvolaní som to preto žiadala a SIŽP Bratislava predbežné opatrenie uložila. SIŽP Bratislava má teraz čas na dôkladné zhodnotenie prípadu a verím, že pod tlakom hroziacej pokuty pre SR sa nedá podplatiť súkromnou spoločnosťou. Primátor Žiliny Choma už aspoň deklaruje koniec podivnej zmluvy z roku 2001 a vyhlásil verejnú súťaž na likvidáciou odpadu pre mesto Žilina. Naozaj Ste nám veľmi pomohli. Ešte raz ďakujem a pozdravujem všetkých. Anna Smikoňová, predseda rady OZ Budúcnosť Považského Chlmca a poslankyňa MZ Žilina za 8. volebný obvod"

Prikladáme zmiňované rozhodnutie SIŽP Bratislava a sme radi, že dôsledná ochranárska práca a občianska statočnosť môžu niekedy zaznamenať aj (zatiaľ čiastočný) úspech (napriek neslávnej štatistike vymožiteľnosti práva na Slovensku).