Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

M. Huba: Informácia o aktivitách v 13. mesiaci pôsobenia v NR SR

*  Predloženie novej verzie návrhu novely zákona o neprimeraných obchodných podmienkach (spoločne s Miroslavom Kadúcom).

*  Spoluautorstvo a predloženie troch ďalších návrhov zákonov (spoločne s ostatnými členkami a členmi poslaneckého klubu OĽaNO).

*  Príprava a vedenie dvoch schôdzí Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

*  Priebežné manažovanie činnosti Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (VPŽP), vybavovanie agendy a pod.

*  Odvolanie sa voči nesprístupneniu textu zmluvy s firmou EMED na plánovanú ťažbu zlata v Detve..

*  Žiadosť o informáciu na tému avizovaného rušenia URBION-u adresovaná MDVRR.

*  Vystúpenie v pléne NR SR na tému nezamestnanosť.

*  Vystúpenie na tlačovej besede na tému  boja s korupciou.

*  Viacero vyjadrení pre médiá, najmä ohľadom vlastných legislatívnych aktivít, korupcie, avizovanej kandidatúry na ZOH 2022, Medzinárodného dňa pamiatok, výstavy Zelených škôl, Dňa Zeme ai.

*  Pozvaná prednáška na konferencii s medzinárodnou účasťou Lidé a krajina II v Moravskom krase.

*  Beseda s občanmi na tému Rok po voľbách v Trenčíne.

*  Úvodné vystúpenie na výstave Land-Urbia v Nitre.

*  Prednáška a účasť v panelovej diskusii na podujatí Land-Urbia v Nitre.

*  Exkurzia do Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.

*  Účasť na protestnom happeningu pred bydliskom Roberta Fica.

img_1331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Návšteva a symbolická brigáda na mlyne v Kolárove.

*  Návšteva Ekocentra v Šahách a konzultácia s jeho vedúcim.

*  Niekoľko publikovaných príspevkov v rôznych médiách.

zelene_skoly_na_hrade

*  Patronát nad podujatím Zelené školy na Hrad!

*  Sadenie lipy v škole pre handicapované deti a ďalšie aktivity v prospech mestskej zelene v Bratislave.

*  Spomienková akcia k 25. výročiu prvej ochranárskej brigády na záchranu kláštora v Mariánke.

*  Spoluautorstvo monografie Kultúrna krajina podmalokarpatského regiónu.

*  Autorstvo pravidelných informácií a ad hoc príspevkov, najmä na  www.obycajniochranari.sk.

*  Účasť na zasadnutí redakčnej rady Krás Slovenska.

*  Účasť na zasadnutí redakčnej rady Životného prostredia.

*  Účasť na zasadnutí redakčnej rady Geografického časopisu.

*  Pracovné stretnutie so Splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipom Vagačom.

*  Charitatívne aktivity.

*  Aktivity v rámci pracovných skupín, najmä v oblasti boja proti korupcii.

*  Korešpondencia s partnermi v rámci SR i v zahraničí.

*  Stretnutia s občanmi v Bratislave a v okresoch Dunajská Streda, Dolný Kubín, Levice, Liptovský Mikuláš, Nitra,  Nové Zámky, Pezinok, Ružomberok, Topoľčany, Trenčín, Senec, Veľký Krtíš  a Žarnovica.