Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ľavica? Pravica? Či...?

OTÁZKA:

Vážený pán poslanec,
obraciam sa na Vás, ako zástupcu pravicového bloku s jednoduchou
otázkou, ktorú Vás prosím (ak je to možné) čo najstručnejšie zodpovedať:
Ak politické spektrum na Slovensku rozdeľujeme na dva bloky - pravicu a
ľavicu, ako definujete deliacu čiaru, teda v čom sa od ľavice v princípe
odlišujete?
Ďakujem, s pozdravom
Martin Bulák

ODPOVEĎ:

Vážený pán Bulák,

možno Vás prekvapím, ale nepovažujem sa za súčať pravicového bloku, iba bloku opozičného a vari v prvom rade som nezávislý poslanec, ktorý sa snaží hľadať spoločnú reč s ostatnými slušnými ľuďmi nezávislého myslenia v klube OĽaNO, ako aj v ostaných opozičkých kluboch. Zdá sa, že pre poslancov Smeru je nezávislé myslenie zatiaľ neznámy pojem, takže tam je diskusia zatiaľ prakticky nemožná. Ale aj to sa môže časom zmeniť.

V minulosti som bol v SNR za Zelených, ktorí taktiež nie sú pravicoví, ani ľavicoví.

Navyše, nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany...

Naša politická scéna je taká neštandardná, že hľadať akúsi deliacu čiaru medzi ľavicou a pravicou v NR SR je podľa mňa strácaním času. Ale nie to len problém Slovenska. Kto je dnes skutočne pravicový a kto ľavicový v takej Británii?

Dávam prednosť identifikácii a riešeniu konkrétnych problémov v intenciách určitej zelenej vízie a rodiacej sa novej padardigmy udržateľnejšieho spôsobu existencie, čo je asi jediná šanca na prežitie pre nás všetkých, ľavicových, pravicových, takých, onakých,  makových...

S pozdravom

Mikuláš  Huba

Kľúčové slová: