Laudácio na Ambasádorku životného prostredia 2019 Zuzanu Čaputovú

V zastúpení autora predniesla herečka a členka poroty AŽP 2019 Zuzana Kronerová na vyhlásení ceny 6. 6. 2019 v Horárni Horský park v Bratislave.

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia ochranári,

od poroty ocenenia Ambasádor/Ambasádorka životného prostredia som dostal zdanlivo ľahkú otázku: „Aká je Zuzka, ako človek i ako aktivistka?“

Vychádzajúc zo skúsenosti človeka, ktorý mal to šťastie, že bol takmer 30 rokov Zuzkiným súputníkom v časti jej života, môžem povedať, že ju poznám takto: Jej korene sú hlboko zapustené v Pezinku. Vyrastala v priateľskom životnom prostredí záhrady rodinného domu, medzi vinohradmi a lesmi z jednej strany a priemyselnými závodmi s obrovským smetiskom z druhej stany.

Túžila študovať psychológiu a zvolila si právo. Od detstva citlivo a bolestne vnímala stratu či choroby blízkych ľudí a nasávala informácie o negatívnom vplyve človeka na prírodu. Patrí k šťastným ľuďom, ktorí nemusia hľadať celý život, a vykročia na tú svoju cestu na jej samotnom začiatku. Ešte nedoštudovala právo a už ju vtiahol vír spoločenského kvasenia. Vyzbrojená paragrafmi pomáhala tam, kde to bolo treba, spočiatku sociálne slabým. A do toho vstúpila tá známa pezinská skládka so všetkými jej rozmermi a dôsledkami. Zuzka sa veľmi rýchlo dostala na čelo odhodlanej miestnej komunity Pezinčanov, formovaných geniom loci vinohradníckeho mestečka, presvedčených, že je správne žiť v harmónii s krajinou, minimalizovať odpady, rozumne ekologicky hospodáriť vo vinohradoch a lesoch (aj za cenu ťažkej osobnej práce a menších ziskov), dôverujúcich myšlienkam trvalej udržateľnosti, namiesto ilúzie „udržateľného“ nekonečného ekonomického rastu. Pezinčanov, odmietajúcich ďalšiu obrovskú skládku vo svojom malebnom mestečku, ktorú im vnucoval silný investor, vyzbrojený všetkým tým zlým, ktoré tak jasne chápeme práve až dnes v jeho celospoločenskom rozmere.

Chvíľu ako úradníčka, no zakrátko ako aktivistka a súčasne advokátka, bojovala s vplyvnými ľuďmi, ignorujúcimi územný plán, pohŕdajúcimi pravidlami a samosprávou, porušujúcimi zákony, vyzbrojenými klientelizmom na úradoch, svojvôľou skorumpovaných politikov, zneužívajúcich políciu, prokuratúru aj súdy, až po súd ústavný.

Bojovala s chobotnicou, o ktorej dnes vieme, že nám „uniesla štát“. A pomenovala tú chobotnicu jasne a zrozumiteľne, v čase, keď ju iní ešte ani netušili, ukázala na všetky jej chápadlá až po – dnes už bývalého – predsedu vlády, ktorému Pezinčania vystavili červenú kartu. Bojovala za lepší život, za lepšie životné prostredie, a tým aj za zdravie. Húževnato, vytrvalo, s pokojom a istotou, že je na správnej ceste, prekonávala jednu prekážku za druhou až po Európsky súdny dvor v Luxemburgu.

Chápe detaily v súvislostiach a vie ich jasne pomenovať, verejne, nahlas. Ponúka nám lepšiu cestu tým, že odhaľuje negatívne spoločenské javy, ktoré v konečnom dôsledku vedú k drancovaniu krajiny a ničeniu životného prostredia. Lebo vie, že budúcnosť závisí od našej pokory ku všetkému živému aj neživému, že človek je súčasťou životného prostredia a nie pánom sveta. Jej cesta dávno prekonala hranice Pezinka a dnes už aj hranice Slovenska. Je to správna cesta pre všetkých ľudí na celom svete.

Nuž, vážená porota, pýtam sa, kto iný môže byť dnes lepšou ambasádorkou životného prostredia, ako naša nová pani prezidentka, Zuzka Čaputová?

Jaro Pavlovič, Pezinok, 6. 6. 2019

PrílohaVeľkosť
Microsoft Office document icon Tlačová správa (7. 6. 2019)31.5 KB
Súbor Laudácio10.47 KB
Zaradenie článku: