Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Interpelácia: Cvernovka

Vážený pán
Mgr. Marek Maďarič
Minister kultúry SR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

Vážený pán minister,

v súlade sčl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si dovoľujem obrátiť sa na Vás s nasledovnou interpeláciou.

Zainteresované odborné kruhy, občianske združenia, ale i širokú verejnosť v týchto dňoch pobúrila likvidácia jednej z posledných pamiatok industriálneho dedičstva na území Bratislavy: areálu bývalej Cvernovej továrne (skrátene Cvernovky) na Páričkovej ulici v Mestskej časti Ružinov. Tento akt nadväzuje na podobné činy z nedávnej minulosti, kedy Bratislava prišla o mnohé hodnoty industriálneho dedičstva (okrem iných Kablo, Danubius-Elektrik, Gumon, Tabaková továreň a ďalšie).

Vážený pán minister kultúry,

vzhľadom na to, že pamiatková starostlivosť a ochrana kultúrneho dedičstva, medzi ktoré industriálne pamiatky (vrátane bývalej Cvernovej továrne v Bratislave) nepochybne patria, je v kompetencii Vášho rezortu, interpelujem Vás vo veci ich neopodstatnenej - a podľa našich zistení aj protiprávnej - likvidácie.

Svoju interpeláciu zhrniem do troch hlavných bodov:

 1. Prečo neboli do dnešného dňa vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku všetky štyri historické objekty areálu Cvernovky, ako to navrhoval Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vr. 2007 a prečo Ministerstvo kultúry SR a ním riadené inštitúcie neurobili v uplynulých rokoch všetky potrebné kroky na zachovanie industriálneho kultúrneho dedičstva?
 2. Je asanácia Cvernovky legálna, spoločensky nezávadná a v súlade s verejným záujmom vo vzťahu k:
  • povinnosti chrániť kultúrne dedičstvo na území Slovenskej republiky,
  • platnosti/neplatnosti búracieho povolenia a ďalším právne relevantným náležitostiam,
  • zdraviu obyvateľov,
  • ochrane životného prostredia?
 3. Ako chce Ministerstvo kultúry SR a ním riadené inštitúcie zabrániť likvidácii ďalších vzácnych hodnôt nášho kultúrneho dedičstva v budúcnosti? Aké konkrétne kroky plánujete v tejto veci podniknúť vo sfére legislatívnej, organizačnej, personálnej (vrátane vyvodzovania osobnej zodpovednosti), prípadne ďalších?

Pri vypracúvaní odpovede na moju interpeláciu si Vám dovolím navrhnúť súčinnosť s ostatnými členmi vlády, ktorých sa táto problematika týka.

S úctou a pozdravom

Prof. Mikuláš Huba, poslanec NR SR
Bratislava 18.6.2012

Kľúčové slová: