Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Dôvod na sebachválu alebo na vďačnosť a pokoru?

V žiadnom prípade nechcem tvrdiť, že všetkých 127 novelizačných bodov, ktoré prináša novela vodného zákona, je zlých. Niektoré sú dobré a potrebné, a preto som zákon nezatratil ako celok, iba som ho navrhol vrátiť predkladateľovi na dopracovanie, a to najmä kvôli ustanoveniam, ktoré legalizujú a umožnia vývoz vody zo Slovenska.

Treba však pre poriadok povedať aj to, že niektoré zmeny k lepšiemu, ku ktorým v návrhu pod tlakom verejnosti (najmä dvoch hromadných pripomienok) došlo boli len dodatočným vylepšením pôvodného návrhu, ku ktorému by nebolo došlo, nebyť takéhoto tlaku verejnosti. Ak to ministerstvo uvádza ako dôkaz svojej ochoty diskutovať a hľadať kompromisy, nepovažujem to za adekvátne. Naopak, tej ochoty diskutovať veľa nemá, o čom svedčí aj skutočnosť, že keď sme vlani v októbri, aj v súvislosti s prípravou vodného zákona, organizovali tu, v Národnej rade, diskusné fórum o vode, neprišiel naň z MŽP nik, hoci sme ich pozvali v dostatočnom predstihu a ponúkli im možnosť vystúpiť.

Mikuláš Huba