Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

V tejto rubrike sú správy prebrané z webovej stránky www.obycajniochranari.sk.

Neznesiteľná krutosť dnešnej architektúry alebo Moje zhrozenie z rodného mesta

Mikuláš Huba

Začnem tým - a nebude to fráza - že mám medzi architektmi i architektkami veľa kamarátov a kamarátok, ktorých (ktoré) mám rád a ktorých (ktoré) si vážim. Považujem za potrebné toto úvodné prehlásenie, aby bolo jasné, že z toho, o čom budem písať ďalej, neviním len architektov a už vôbec nie všetkých architektov.

O potrebe novej spoločenskej zmluvy (prvá časť podklad na diskusiu)

[firstchapter:Úvod]
[chapters:250,right]

V poslednom čase sa opäť začalo diskutovať o potrebe rúcať tabu, staré viac ako dve desaťročia a v nadväznosti na to aj o nevyhnutnosti novej spoločenskej zmluvy, či občianskej ústavy (pozri napr. E. Chmelár, www.changenet.sk, nepriamo však aj podtitul rozhovoru s Danielom Lipšicom, podľa ktorého na Slovensku fungovala od revolúcie dohoda, že po korupcii sa nepôjde. SME, 26.1.2012 - pozn. aut.).

Neblahý osud pralesa v aktívnej starostlivosti

Prales ako z príručky Rovne 2006 - prales ako z príručky. Obnova smreka najmä v nadväznosti na mŕtve drevo (foto: M. Kaliský)

Za presadzovanie bezzásahového režimu v lesoch našich národných parkov som často kritizovaný - lesníkmi.

Moji kritici si neuvedomujú, že ma k tomuto postoju sami priviedli. Vadia mi obrovské holiny, ktoré vytvárajú v chránených lesoch pri spracovaní kalamít.

Analýza kandidátky hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Čo mi padlo do očí pri pohľade na kandidátnu listinu a CV kandidátov a kandidátok hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (aj ako dôkaz kompetentnosti v rôznych sférach)
Mikuláš Huba

Na úvod

Vážení a milí, priatelia a priateľky,

Liek proti súčasnej kríze poznali slovenskí ochranári už v 80-tych rokoch minulého storočia

Na dvere nám stále nástojčivejšie kríza. Podľa kancelárky Merkelovej kríza najväčšia  od skončenia II. svetovej vojny. Uvedomenie si prehlbujúcej sa hospodárskej, ekologickej a morálnej  krízy by mohlo prehĺbiť aj naše vnímanie sveta a uvažovanie o zmysle nášho života a snaženia. Napokon, máme na čo nadväzovať, okrem iného aj na odkaz novembrových námestí, ale aj na úsilia jednotlivcov a skupín, ktoré Nežnej predchádzali.

Od Limitov rastu, cez Dobříš, Astanu až po Rio+20

Ocitli sme sa tam, kam už sme už dávnejšie smerovali: vo víre ekonomickej krízy, najväčšej za posledné desaťročia. Prečo sa to stalo a aké sú možné východiská?

Hlavný dôvod je zrejme ten, že nielen jednotlivci, ale aj celé štáty dlhodobo žili a žijú  na dlh, ktorý zrazu nemá kto splácať. Aj keď sa zväčša hovorí len o finančnom či ekonomickom rozmere tohto dlhu, rovnako alarmujúci a dlhodobo narastajúci je aj dlh vo sfére ekologickej, environmentálnej, sociálnej, kultúrnej a morálnej.

Životné prostredie v programe hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Kapitola 8. Volebného programu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností je venovaná životnému prostrediu.

Naše deti majú právo vyrastať v zdravom a bezpečnom prostredí.
Životné prostredie je nutné efektívne chrániť.

Ako vnímame súčasné Slovensko?

Slovensko v roku 2012

Slovensko vnímame ako krajinu, ktorá za uplynulé dve desaťročia vyspela, zmúdrela a dosiahla niekoľko pozoruhodných výsledkov i úspechov.

Ako krajinu, ktoré má stále značný rozvojový potenciál: ľudský, kultúrny, sociálny i prírodný.

Ako krajinu, kde by sa - za istých okolností - dalo celkom dobre žiť.

Prečo kandidujeme?

Lúky nad Liptovskou TepličkouMálokedy od roku 1989 bolo na Slovensku znechutenie politikou, sklamanie a nutkanie rezignovať silnejšie, ako práve teraz. Ale práve preto sa nám zdá, že je potrebné nerezignovať a prekonať prirodzený odpor k tomuto kroku.

Stránky