Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

V tejto rubrike sú správy prebrané z webovej stránky www.obycajniochranari.sk.

Prehľad aktivít v druhom mesiaci pôsobenia v NR SR

Tlačová správa: V parlamente o Summite Rio+20 a Svetovom dni životného prostredia

RIO+20
20. júna 2012, teda 20 rokov po pamätnom Summite Zeme, sa v Rio de Janeiro začne Summit o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20. Predpokladá sa na ňom účasť najvyšších predstaviteľov členských štátov OSN, vrátane kľúčových svetových lídrov. Generálny tajomník OSN  Pan-ki-moon označil toto podujatie za udalosť, ktorá sa vyskytne raz za generáciu.

[firstchapter:V parlamente o Summite Rio+20]

OBYČAJNÉ POPOLUDNIE - pozvánka

Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn,  Horný Ohaj, 95201 Vráble
Termín konania: 09.06.2012

Predbežný program:

13 30 - 14 00 Príchod a registrácia - nepovinne:-)
14 00 - 15 30 Prehliadka farmy pre hosti a návštevníkov
15 30 - 16 00 Vyhodnotenie tohtoročného jarného čistenia rieky Žitavy
16 00 - 18 00 Neformálne rozhovory s neobyčajnými ľudmi

Stretnutie Rio+20 v Národnej rade SR

Výbor Národnej Rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike organizujú v pondelok 4. júna 2012 v priestoroch Národnej rady SR pracovné stretnutie pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Hlavným cieľom stretnutia je prediskutovať pozíciu, ktorú bude Slovenská republika zastávať na Summite OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20 v Rio de Janeiro.

Pozvaní hostia:

Poslanec NR SR vás osobne očakáva v Trenčíne!

Dnes 29.5. 2012 o 10:00 na Mierovom námestí v Trenčíne otvoril prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (OĽaNO), spoločne so svojím asistentom, Mgr. Richardom Medalom, svoju regionálnu poslaneckú kanceláriu. Ako povedal Mikuláš Huba: „Kancelária bude priestorom na neformálne pracovné stretnutia a konzultácie s obyvateľmi Trenčína a jeho okolia, ale aj občanmi a občianskymi združeniami z celého Slovenska“.

Stretnutie predsedov výborov pre životné prostredie a zahraničných výborov parlamentov členských krajín EÚ

Správa z pracovnej cesty do Kodane, 13. - 15. máj 2012

Stretnutia predsedov výborov pre životné prostredie a zahraničných výborov parlamentov členských krajín EÚ, ktoré sa uskutočnilo v Kodani v dňoch 14. – 15. mája 2012, sa zúčastnili:

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.  –  predseda výboru
Ing. Milan Lukáč  –  tajomník výboru

Otvorme parlament ľuďom! (Otvorený list predsedom poslaneckých klubov)

Dňa 26. apríla 2012 sa z iniciatívy poslanca Mikuláša Hubu a pod záštitou podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej uskutočnilo stretnutie  poslancov a poslankýň zvolených za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)  s predstaviteľmi mimovládnych organizácií (MVO) v Slovenskej republike. Stalo sa tak v snahe hľadať nové formy partnerskej spolupráce, politickej kultúry, podpory rozvoja občianskej spoločnosti a otvárania parlamentu ľuďom.

Stránky