Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

V tejto rubrike sú správy prebrané z webovej stránky www.obycajniochranari.sk.

Z vystúpenia k návrhu vládneho zákona, ktorým sa má podporiť hospodársky rast

Opatrenia, ktoré predpokladá uskutočniť predkladaný návrh zákona, majú podporiť rast našej ekonomiky.

Rast môže mať, ako vieme, rôznu podobu. Osobne mi je oveľa sympatickejší rast kvality, ako kvantitatívny rast.

Ale nechcem v tejto chvíli príliš filozofovať. A to ani o tom, či je naša zaujatosť (ba fascinácia) zaklínadlom rastu viac cestou do raja, alebo do pekla.

Nechcem sa momentálne venovať ani kritike závádzajúceho charakteru scestných indikátorov typu HDP, ktorými rast, či údajný rast meriame.

Vystúpenie poslanca Mikuláša Hubu k návrhu novely kompetenčného zákona (26.6.2012)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, navrhujem, aby sa Národná rada Slovenskej republiky v súlade s § 73, ods. 3, písm. a) zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov uzniesla, že vráti navrhovateľovi návrh zákona (tlač 84) na dopracovanie.

Interpelácia: Cvernovka

Vážený pán
Mgr. Marek Maďarič
Minister kultúry SR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

Vážený pán minister,

v súlade sčl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si dovoľujem obrátiť sa na Vás s nasledovnou interpeláciou.

Interpelácia: Závod na výrobu akumulátorov na Žitnom ostrove

Vážený pán
Ing. Peter Žiga, PhD.
minister životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia SR

 

Vážený pán minister,

v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si Vám dovoľujem poslať nasledovnú interpeláciu.

Interpelácia: Pralesy Slovenska

Vážený pán
Ing. Peter Žiga, PhD.
minister životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia SR

 

Vážený pán minister,

v súlade s čL 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si
dovoľujem obrátiť sa na Vás s nasledovnou interpeláciou.

Josef Vavroušek: NÁVRH NA ZMĚNU USPOŘÁDÁNÍ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

V predvečer Summitu  Rio +20 zverejňujeme text návrhu Josefa Vavrouška na reformu OSN, ktorý tvoril jadro jeho pamätného vystpúpenia na pléne Rio summitu pred 20 rokmi. 

Prehodnotenie a eliminácia environmentálne a inak nežiaducich dotácií

Vo svete idú do dotácií s nežiaducimi environmentálnymi a inými následkami (napr. príspevok k ruinovaniu ekonomík najchudobnejších krajín sveta) ročne stovky miliárd Eur. Nie sú výnimkou ani u nás, len vzhľadom na  podiel Slovenska na svetovej ekonomike sa nepohybujeme  rádovo v stovkách miliárd, ale „len“ v stovkách miliónoch Eur (napr. len dotácie do uhoľného baníctva u nás predstavujú cca 100 mil. Eur ročne).

Kto je pre nás Pavel Šremer, laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2011?

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia,

asi budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že na dobré správy je táto doba skúpa. A tak jednou z mála tých dobrých, ktoré sa ku mne v poslednom čase dostali, bola tá o tohtoročných laureátoch Ceny Josefa Vavrouška.

Svoj príhovor na oslavu jedného z nich, Pavla Šremera, by som rozdelil, ak dovolíte, na viacero častí: od takpovediac oficiálnej až po osobnú.

[firstchapter:Kto je Pavel Šremer?]

Stránky