Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

V tejto rubrike sú správy prebrané z webovej stránky www.obycajniochranari.sk.

Mikuláš Huba: Správu lesov v národných parkoch treba zveriť rezortu životného prostredia

Poslanec hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Mikuláš Huba pripravuje návrh novely kompetenčného zákona, ktorým chce zabrániť schizofrénii v spravovaní TANAP-u a ďalších národných parkov na Slovensku.

Environmentálna výchova v rozprave Národnej rady SR

V rozprave k balíkom "školských" zákonov, predkladaných ministrom školstva Dušanom Čaplovičom dňa 25. júla 2012 vystúpil aj poslanec Mikuláš Huba:

Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, to čo poviem, sa týka celého tohto balíka, ktorý predkladal pán minister Čaplovič, ale zhodou okolností to dopadlo tak, že som si uvedomil, že tento návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní je možno najvhodnejší na to, aby som v rozprave vystúpil so svojou stručnou pripomienkou práve k nemu.

Poslanec Mikuláš Huba navrhol JUDr. Milana Galandu za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKU)

Navrhnutý kandidát - JUDr. Milan Galanda - je absolvent Právnickej fakulty UK v Bratislave. Pracoval v oblasti hospodárstva a to ako podnikový právnik, vo verejnej správe (okresný úrad a Úrad vlády SR) aj územnej samospráve (Magistrát Hl. m. SR Bratislavy). Patrí medzi popredných odborníkov na verejnú správu a má skúsenosti aj s legislatívou.

Otvorený list primátorovi Bratislavy po roku: žiadosť o odpoveď

Pred rokom, v júli 2011, som Vám, vážený pán primátor Bratislavy a prvý viceprezident Únie miest Slovenska, poslal otvorený list, v ktorom sme, spolu s mojimi spolupracovníkmi a spolupracovníčkami, ocenili zmenu postojov mesta pod Vaším vedením ku kauze PKO a zároveň sme Vám pripomenuli aj niektoré ďalšie problémy v oblasti ochrany prírody, pamiatok a životného prostred

Z vystúpenia na 3. schôdzi NR SR k návrhu zákona o hmotnej núdzi

Aj mne sa páči filozofia a v rozhodujúcej miere aj obsah predloženého návrhu zákona. Zvlášť by som vyzdvihol multiplikačný efekt, ktorý sľubuje.

Na jednej strane je tu obrovské kvantum práce, ktorá na Slovensku čaká na toho, kto ju urobí: hygiena miest a obci, zber, separácia a recyklácia odpadov,  protipovodňová ochrana,  práca v lesoch a na poliach, živočíšna výroba, pomocné práce, jednoduchšie remeslá...

Na druhej strane je to rastúce množstvo ľudí bez práce. Keby zákon pomohol vyriešiť  iba túto anomáliu, stálo by ho za to podporiť.

Sto dní v parlamente = sto aktivít

Od prvého momentu, ako som zistil, že som sa stal poslancom NR SR, alebo lepšie povedané odo dňa, keď som prijal ponuku kandidovať ako nezávislý (obyčajný ochranár) na kandidátke OĽaNO, uvažujem o tom, ako dať tomuto poslaniu reálny zmysel, náplň, užitočnosť...

Od chvíle, ako som zložil poslanecký sľub, uplynulo práve 100 dní.

Prečo polícia nekoná? pýta sa poslanec Huba ministra vnútra Kaliňáka

Robert Kaliňák
podpredseda vlády a minister vnútra SR

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán podpredseda vlády a minister vnútra, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si dovoľujem obrátiť sa na Vás s nasledovnou interpeláciou.

V poslednom období sa množia prípady, kedy dochádza k celospoločensky nežiaducemu konaniu rôznych subjektov, polícia je na túto skutočnosť upozornená, a napriek tomu nekoná.

Poslanec Mikuláš Huba navrhuje pozastaviť realizáciu koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu

Poslanec Mikuláš Huba (OľaNO), predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie interpeloval Ministra životného prostredia SR vo veci realizácie Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR, ktorú schválil predchádzajúca vláda.

Spôsob, akým bola táto koncepcia prijatá a akým sa realizuje prináša so sebou celý rad škôd a rizík, na ktoré stále častejšie upozorňujú rybári, vodáci, ornitológovia, ochranári, krajinári i radoví občania a dotknuté samosprávy.

Poslanec Huba na záver svojej interpelácie doslova píše

Prehľad aktivít v treťom mesiaci pôsobenia v NR SR

(Okrem štandardných povinností  poslanca NR SR a člena poslaneckého klubu OĽaNO) 

Vystúpenie Mikuláša Hubu, predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, na XXII. Sneme Únie miest Slovenska (29.6.2012)

Vážený pán prezident, vážený pán generálny sekretár,  dámy a páni, ďakujem za pozvanie!

Dovoľte, aby som sa zameral na tému miest a životného prostredia. Viem, téma je  to široká a času je málo. Takže dovoľte aspoň stručnú zmienku o niektorých vybraných problémoch, ktoré sa mi zdajú byť v tejto súvislosti najaktuálnejšie.

Stránky