Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

V tejto rubrike sú správy prebrané z webovej stránky www.obycajniochranari.sk.

Ťažba dreva v bezzásahovej zóne

Vážený pán
Ing. Oto Horňák, CSc.
Riaditeľ
Slovenská inšpekcia životného prostredia

 

Vážený pán riaditeľ,

Nežiaduci postup Ministerstva životného prostredia SR pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Vážený pán
Ing. Peter Žiga, PhD.
Minister životného prostredia SR

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si dovoľujem obrátiť sa na Vás s nasledovnou interpeláciou.

Hospodária organizácie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR efektívne?

Vážený pán
Prof. Ľubomír Jahnátek
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vec: Interpelácia člena vlády

 

Vážený pán minister,

v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si dovoľujem obrátiť sa na Vás s nasledovnou interpeláciou.

Prehľad aktivít v piatom mesiaci pôsobenia v NR SR

Aj keď išlo zčasti o dovolenkový mesiac (jediný v tomto roku v parlamente), viacero mojich aktivít malo aj pracovný charakter. V prvom rade celý august nebol dovolenkový, keďže 6. schôdza NR SR trvala až do 10. augusta. A dalo sa stihnúť aj všeličo iné, ako len „schôdzovanie“:

Mikuláš Huba: Nič nie je nemožné, ale ani samozrejmé

Hovorí sa, že človek sa nedokáže plnohodnotne venovať viac ako dvom oblastiam. A predsa existujú aj medzi nami – na Slovensku – výnimky. Ochranár, vedec, pedagóg, publicista (po rokoch opäť aj politik), no predovšetkým slušný a zásadový človek – prof. Mikuláš Huba (58) – patrí bezpochyby medzi nich.

Prehľad aktivít vo štvrtom mesiaci pôsobenia v NR SR

  • Tábor ochrancov prírody v Novej Bošáciaktívna účasť na Tábore ochrancov prírody v Novej Bošáci,
  • návšteva alternatívne hospodáriacich farmárov v Bielych Karpatoch,
  • obhliadka lokality Trenčianske Biskupice, kde sa plánuje výstavba  tzv. malej vodnej elektrárne (MVE),
  • tri interpelácie adresované členom vlády,

Z rozpravy k novele Zákona o sociálnom poistení v skrátenom legislatívnom konaní na 4. schôdzi NR SR

Pani poslankyňa Lucia Žitňanská správne upozornila, že tu nejde o časový horizont nejakého mesiaca, ktorý ušetríme, ale tu hovoríme najmä o budúcnosti. Ja by som okrem toho zdôraznil, že tu ide aj o vážny a vo svojich dôsledkoch nebezpečný precedens.

Dnes tu odzneli rôzne metafory, tak dovoľte jeden aj mne. Prijímanie takého dôležitého zákona takýmto spôsobom (v skrátenom legislatívnom konaní – pozn. MH) mi pripomína leninské dekréty. Mám rád históriu a zaujímam sa o ňu, ale až takýto návrat do histórie si neželá asi nikto z nás.

Poslanec M. Huba sa pýta ministra životného prostredia na osud Výzvy vedcov

Vážený pán minister,

ešte na Vášho predchodcu vo funkcii ministra a na moju predchodkyňu vo funkciu predsedu výboru sa listom obrátila skupina 54 vedcov so žiadosťou o pozastavenie akýchkoľvek investičných aktivít na území Tatranského národného parku až do prijatie takej zonácie TANAP-u, ktorá bude kompatibilná s medzinárodnými štandardami pre národné parky príslušnej kategórie v zmysle Medzinárodnej únie pre ochranu prírody (IUCN).

Pokiaľ som dobre informovaný, signatári výzvy nedostali dosiaľ žiadnu oficiálnu odpoveď.

Tak ako Envirofond, pán minister?

Vážený pán
Ing. Peter Žiga, PhD.
Minister životného prostredia SR

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

Stránky