Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Aby sa korupcia nestala normou

5_matus_zajac__0

Korupcia je zrejme stará ako dejiny ľudstva. Svedčí o tom aj to, že príkaz: Nepokradneš! je jedným z desatora božích prikázaní a mohli by sme ho parafrázovať aj prikázaním: Nebudeš korumpovať, ani sa nedáš korumpovať!. Podobné „prikázania“ však okrem židovského a kresťanského obsahujú aj ďalšie hlavné svetové náboženstvá. Kruté bývalo aj trestanie týchto hriechov. Známe je najmä odtínanie ruky, prostredníctvom ktorej sa tieto hriešne aktivity uskutočňovali. Pritom v porovnaní s rozsahom ekonomických a morálnych strát a škôd, ktoré sú následkom veľkých korupčných káuz súčasnosti, išlo zväčša len o drobné delikty. Aktéri tých dnešných, aj v prípade odhalenia, sa často vyhnú nielen odťatiu ruky, ale aj oveľa humánnejším trestom. A smejú sa nám do tváre, prípadne ešte zvaľujú vinu  na druhých – najradšej práve na tých, ktorí na nich ukázali prstom. Skrátka, riadia sa heslom: Zlodej kričí, chyťte zlodeja! Asi aj preto sa nám nedarí tento smrteľný hriech vykynožiť a len na Slovensku jeho zásluhou prichádzame, podľa kvalifikovaných odhadov, o najmenej 500 mil. eur ročne. Z toho vyplýva, že zápas s korupciou zostáva naďalej jednou z najväčších výziev, ktorým čelíme. Ak aj korupciu definitívne nezlikvidujeme, tak ju aspoň musíme obmedziť na minimum a zabrániť jej ďalšiemu šíreniu. Čo sa od nás očakáva? V prvom rade, samozrejme, to aby sme sami nekorumpovali, a nedali sa korumpovať. Ale to nestačí. Musíme aktívne proti tomuto neduhu bojovať. Každý a každá podľa svojich možností, poslanci parlamentu napríklad prípravou a podporou chýbajúcich návrhov protikorupčných zákonov. Spoločne musíme zabrániť tomu, aby sa korupcia začala spoločensky akceptovať ako akási samozrejmá súčasť nášho života. V protikorupčnom duchu musíme viesť a vychovávaj svoje deti, žiakov, študentov, zamestnancov a podobne. Musíme prestať mlčať, keď sa v našom okolí korumpuje. Ale to úplné minimum, čo by som označil za našu elementárnu povinnosť, to je prejavený záujem a solidarita s tými, ktorí/ktoré na svoju pro-spoločenskú angažovanosť v boji proti korupcii doplatili. A to je hlavným zmyslom aj dnešného stretnutia. Verím, že aj táto verejná akcia svojou troškou do mlyna prispeje k tomu, aby sa ľudia na Slovensku menej báli upozorňovať na korupčné správanie vo svojom okolí. Zároveň sa chcem poďakovať kolegovi Mičovskému a ďalším, ktorí/ktoré toto podujatie pripravili, ale hlavne tým, na podporu ktorých sa koná, najmä pani Lapinovej.

Pozdravujem Vás a držím palce!

Mikuláš Huba, Bratislava – Zvolen, 10. 10. 2013