Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Aby nové bytové domy neboli ďalšou škvrnou na tvári krajiny

(z vystúpenia M. Hubu v rozprave o návrhu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní na 16. schôdzi NR SR)

Len zdanlivo úplná drobnosť, ktorá sa nám však, keď ju zanedbáme, môže kruto vypomstiť:

Mám na mysli architektonicko-urbanistickú stránku umiestňovania a stvárnenia nových sociálnych bytových domov.

Po ére panelákov, ktoré vizuálne znehodnotili nielen naše mestá, ale aj mnohé vidiecke sídla, sa nám tu začala v posledných rokoch šíriť nová neresť v podobe bytových domov  na veľmi nízkej architektonickej úrovni, s fasádami v tom najkrikľavejšom prevedení, aké si len viete predstaviť a navyše často lokalizovaných tým najnešťastnejším spôsobom na siluete a na inak opticky citlivých miestach našej krajiny.

Nie som si istý, či usmernenia a regulácie tohto typu patria priamo do zákona, alebo len do podzákonnej normy, ale ak by sa predkladateľovi návrhu  zákona podarilo v tejto veci urobiť poriadok, považoval by som to za veľmi záslužný počin.